Gizlilik Politikası - Servis Arıza Onarım
Karşıyaka, Lapta, Alsancak, Girne, Çatalköy, Esentepe
0850 888 75 86
Merkez Bölge Servis Hizmetleri
Servis hizmeti arayın!
Search
En Yakın Servis Noktası
0850 888 75 86

Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, https://genelbölgeservis.com adresinde yer alan siteye (“Site”) üye olarak kaydolan kişiler (“Kullanıcılar”) tarafından Site’de yer alan Platform’dan faydalanılması aşamasında genelbölgeservis.com veya uygulamaları ile Paylaşılan bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. Gizlilik Politikası, Kullanıcı ile akdedilen Kullanıcı Sözleşmesi’nin eki İle ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.

Kullanıcı Site’ye Yüklenen İçerik Kullanıcı’nın Mülkiyetindedir. Şirket,bu İçerik’i Kullanıcı’nın önceden onayını almaksızın açıklamayacak veya satmayacaktır.

Genel Teknik Servisi, Site üzerinden elektronik ortamdan iletilen içerikler’i Kullanıcılar ile yaptığı Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu kapsamda Şirket, İçerikler’i kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veye herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Kullanıcı’nın onay vermesi halinde ödeme işlemleri, fatura kesimi ve işlenmesi, banka entegrasyonu, Kullanıcı’nın verdiği üçüncü kişi uygulamaları ve doğrudan pazarlama gibi amaçlarla Kullanıcı’nın verdiği onay çerçevesinde içerikler işlenebilir, saklanabilir ve Şirket ile ortakları tarafından Kullanıcı’nın talep hizmetleri sağlamak üzere üçüncü kişilere devredebilir.

Şirket, İçerikler’i fatura gönderilmesi,ödeme bilgilerinin paylaşılması gibi talep edilen hizmetlerin sağlanması amacıyla diğer kullanıcılara acıklayabilecektir.Kullanıcı’nın diğer kullanıcıya ait içerikler’i kullanmak istemesi halinde ilgili onay alacak ve İçerikler’i onay kapsamında kullanacaktır.

Kişisel bilgiler Kullanıcı ile temas kurmak veya Kullanıcının Site’deki tecrübesini iyileştirmek (hizmetlere ilişkin bakım ve destek, mevcut hizmetlerin geliştirilmesi yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması) amacıyla kullanılabileceği gibi veri tabanı oluşturma,üyelerinin sürdürülmesi ve Şirket’in hizmetlerinin Kullanıcı’ya sağlanması için gerekli olan diğer faaliyetleri gerçekleştirme amacıyla da işleyebilecek üçüncü kişilere aktarabilecektir.

Şirket,Kullanıcılarının Site üzerinde gerçekleştirdiği kullanım ve işlem bilgilerinin anonim hale getirerek; istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde,Şirket ve iş ortaklerının pazarlama kampanyasında ve bağış kampanyalarında,yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir.

Site üzerinden düzenlenebilecek olan periyodik olmayan anketlere cevap veren ve kişisel bilgilerin işlenmesi konusunda rıza gösteren kullanıcılar’dan talep edilen bilgiler, Şirket tarafından bu kişilere doğrudan pazarlama yapmak,istatistiki analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılabilecektir.

Şirket ayrıca,aşağıdaki koşulların varlığı halinde kullanıcı’ya ait bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilecektir:
– Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ilgili ifşarın zorunlu olması,
– Yetkili idari ve adli bir kurum tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda usülüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi,
– Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olması.

Sistemle ilgili teknik sorunların tanımlanması ve çözülmesi için Şirket gereken hallerde kullanıcıların IP adresini tespit etmek ve kullanmak durumunda kalabilir. IP adresleri,ayrıca kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla kullanılabilir.

Şirket, yukarıda anılan amaçlarla ilgili verileri Kullanıcı’nın ikamet ettiği ülke dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularına (sunucular kendisine, bağlı şirketlerine veya alt yüklenicilerine ait olabilir) aktarma haklarına sahiptir.

Site üzerinden başka site ve uygulamalara link verilmesi mümkün olup, Şirket’in bu site ve uygulamaların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımaktadır.

Şirket, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman Site’de yayımlamak suretiyle degiştirebilir. Şirket’in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri Site’de yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Servisi Ara